3 Golden Ducks in
an IPL season

Virat Kohli - 2022

Rohit Sharma - 2018

Nitish Sharma - 2020

Rashid Khan - 2019