Sarfaraz Khan (Mumbai) - 982 runs
Rajat Patidar (Madhya Pradesh) - 658 runs
Chetan Bist (Nagaland) - 623 runs
Yash Dubey (Madhya Pradesh) - 614 runs
Shubham Sharma (Madhya Pradesh) - 608 runs